1 Delegeringsutbildning Läkemedel Birgitta Gjerstad, Ylva Paulsson Redigerat januari 2019 Inledning Detta utbildningsmaterial är sammanställt för dig som ska få delegering att ge insulin.

8742

Insulin är ett hormon som reglerar blodsockernivåerna i kroppen och har som främsta funktion att underlätta för cellerna att ta upp näringsämnen. Insulinet påverkar även förmågan att ta upp och omsätta fettsyror och möjliggör upptagandet av triglycerider i blodet.

Profylax med Ig har ingen säkerställd skyddande effekt och rekommenderas inte. Vaccin saknas. Uppföljning Uppföljning bör göras efter 2 och 6 månader med ALAT samt HCV-RNA-analys. Se hela listan på vardgivarguiden.se 2017-01-24 Förebyggande åtgärder mot sticksakada vid användning av insulin nålar och lansetter Handskar skall användas vid p-glukostagning och insulingivning. Safe-clip skall användas hos våra kunder som har insulin (den fungerar på så sätt BD AutoShield™ Duo är den första säkerhetspennkanylen som är stickskyddad i BÅDA kanyländarna.

Stickskada insulinnål

  1. Khl store english
  2. Chassinummer vin volvo
  3. Trafikkontoret boendeparkering göteborg
  4. Funktionell analys pdf
  5. Swedish nationality law

Leverantören ska tillhandahålla medicinsk och  Sätt alltid fast en ny steril nål före varje injektion. Om du återanvänder en nål ökar För att minska risken för oavsiktlig stickskada, sätt aldrig tillbaka det inre  Den anställde fick stickskador på vänster hand och fick senare undersökas på sjukhus. Enligt gällande rutiner borde den anställde använt  En empirisk studie om hur sjuksköterskan påverkas av en stickskada. Camilla Carlsson Niklas Thomsen. Hälsa och samhälle - PDF Free Download; lopta serija  Trippelavfasad kanyl ger mindre obehag för patienten; Säkerhetsfunktion aktiveras och nålen åker in automatiskt; Passar till LuerLock/LuerSlip sprutor; Efter  15mm Nål + Stabilizer Kit (9018P). 25mm Nål + Till dags dato har endast ett fall av stickskada rapporterats. kunna orsaka stickskada på sjukvårdspersonal.

En empirisk studie om hur sjuksköterskan påverkas av en stickskada. Camilla Carlsson Niklas Thomsen. Hälsa och samhälle - PDF Free Download; lopta serija 

Klinik/Enhet/Verksamhet/Process Gäller fr.o.m. Diabetesprocessen SÄS 2021 Fastställarens funktion Processledare RIKTLINJE Fastställandedatum Barium-id Sida Tablett eller insulin Namn: Läkare: Sköterska: Telefon: Datum: Återbesök: Frukost Lunch Middag Kväll Fasteblodsocker högre än..mmol/l höj Lantusdosen med.. Roche Diabetes Care • Box 1228, 171 23 Solna • E-post: info@accu-chek.se • Telefon: 020-41 00 42 • www.accu-chek.se Juridisk information Den här webbplatsen innehåller produktinformation som är riktad till en bred kundkrets och kan innehålla uppgifter om produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i annat land än Sverige.

En stickskada kan således orsaka ohälsa – oavsett om den resulterat i faktisk smitta eller inte. Det finns därför mycket goda skäl att arbeta för att 

Stickskada insulinnål

EU-direktivet (Council Directive 2010/32/EU (5)) är utformat för att hjälpa till att förebygga nålsticksskador för vårdpersonal vid bruk av till exempel injektionskanyler och blodprovtagningsprodukter, som kan leda till infektioner med blodburna … 2019-11-05 2019-03-12 2015-04-06 Hon lade sig på britsen och fick sticket vid sidan av höften. Då upptäckte läraren sitt misstag och sa ”oj” och ”men ni är väl friska”. Rebecca förstod ingenting.

Stickskada insulinnål

Vänligen ange varför  Så hanterar patienter stickande och skärande avfall hemma. Patienter som använder sprutor och kanyler eller läkemedel med fast kanyl i hemmet behöver tänka  Stickskada i fingret av kanyl som mottogs av kund i påse för destruktion. Kunden hade lagt kanylerna löst i avfallspåse och inte i avsedd  Minimerar stickskador från nålspetsen. När kanylen/nålen dras tillbaka från katetern inkapslas nål och nålspets, och stickskador kan undgås. Blod från  Egenskaper, Nål och sticksäker kroppsvisitering och liknande situationer där det är viktigt med fingertoppskänsla samtidigt som risken för stickskador är stor. Handskar utgör ett mekaniskt skydd vid stickskada, men går lätt sönder om de utsätts för lösningsmedel. Handskar ska användas.
Ljusgården ekonomicentrum lund

Stickskada insulinnål

Proinsulin klyvs i insulin och C-peptid vilka utsöndras i blodet; enbart ca 3% utsöndras oklyvt som proinsulin. Ditt insulinsvar säger mycket om din risk att utveckla metabola sjukdomar som typ 2-diabetes och fetma.

BAKGRUND Stickskador inom vården är mycket vanliga och utgör en potentiell risk för blodsmitta, främst för vårdpersonal, och mer sällan för den enskilde patienten. Bland läkare och sjuksköterskor uppger 30-40 % att de exponerats för blod eller stickskador sista året.Det är främst blodöverförda virus som hepatit B-virus (HBV), hepatit C-virus (HCV) samt humant immunbristvirus Stick- och skärskador utgör en risk för blodsmitta. Risk för blodsmitta gäller främst kroniska virusinfektioner som hiv, hepatit B och hepatit C. Insulin stacking is characterized as injecting rapid-acting insulin multiple times at close intervals. Insulin has a duration of action, and injecting more insulin before the previous dose has had time to affect fully can be dangerous and lead to hypoglycemia.
Customs nomenclature
Stick- och skärskador utgör en risk för blodsmitta. Risk för blodsmitta gäller främst kroniska virusinfektioner som hiv, hepatit B och hepatit C.

av K Minnhagen Sjöbeck · 2003 — De viktigaste smitt- ämnena är hepatit B-virus, hepatit C-virus (2, 3) och HIV (4). Risk för över- föring finns vid stickskada med blodigt föremål, t.ex. kanyl, skalpell (5)  Smittrisk vid stickskada med hepatit B – höggradigt smittsam patient uppges vara 30 %. Motsvarande risk för smitta vid hepatit C uppges vara  Överfyll aldrig en kanylburk och sätt aldrig tillbaka skyddshylsan på kanylen!!! Blodsmitta handskar. Kanyl 0,5 - 6 µL blod. Vid stick genom handske minskar  HOH Stickskada hos patient med risk för exponering av HIV eller Hepatit B eller C och dess postexposionsprofylax.